wtorek, 24 lutego 2015

Loop

Ulica Oczki powstała w roku 1865. Obecna nazwa została nadana w roku 1921 na cześć Wojciecha Oczko, doktora medycyny i filozofii oraz nadwornego lekarza królów polskich: Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Wojciech Oczko był jednym z twórców medycyny polskiej. Propagował uprawianie kultury fizycznej widząc w niej korzyści zarówno dla ciała, jak i dla ducha. 

Pierwszą zabudową ulicy Oczki były drewniane  Koszary Artylerii rosyjskiej. Po północnej stronie ulicy znajdują się zabudowania Szpitala Dzieciątka Jezus. Koło 1902, u zbiegu z ul. Chałubińskiego wybudowano według projektu Antoniego Jabłońskiego-Jasieńczyka gmach Collegium Anatomicum. Budynek utrzymany był w stylu neobarokowym. To z nim wiążą się między innymi moje wspomnienia ze studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Niedaleko Collegium Antatomicum jest najważniejszy punkt dla studentów medycyny- Klub Medyk hihi.

Zniszczone podczas wojny zabudowania Collegium Anatomicum odbudowano już w zmienionej postaci, dokładnie zrekonstruowano jedynie zabudowania Zakładu Medycyny Sądowej ( pięknie odnowione widoczne w tle). Na ulicy Oczki 3 znajduje się Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej gdzie wycisk z mikrobów dawała nam pewna asystentka zwana Ezą. Dla wyjaśnienia eza to pętla bakteriologiczna czyli metalowy drucik zakończony właśnie pętelką, używany w laboratoriach mikrobiologicznych do przenoszenia materiału mikrobiologicznego.  

top- here
biker jacket- here
sunnies- katherine.pl

niedziela, 15 lutego 2015

Bambino

Ulica Koszykowa jest jedną z najdłuższych ulic w Śródmieściu. Biegnie od placu Na Rozdrożu  aż do ulicy Raszyńskiej ( bbrrrrr jak słyszę i czytam tą nazwę zawsze przypomina mi się jedna straszna osoba którą spotkałam w swoim życiu hihi, ale to taka dygresja) 
W tle zdjęć budynek przy Koszykowej 82A, budynek Kliniki Dermatologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Szpitala niezwykłego. Budowę Szpitala rozpoczęto oficjalnie w 1897 roku jednak historia jego powstania sięga roku 1732 kiedy dzięki staraniom francuskiego księdza Gabriela Piotra Baudouina powstał Dom Podrzutków i Porzuconych Dzieci przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W 1764 roku w jej obrębie działał już nie tylko Dom Podrzutków, ale również szpital dla chorych dorosłych, kalek i starców liczący 160 łóżek. 
Budowę Szpitala Dzieciątka Jezus w obecnej lokalizacji zakończono 14 lutego 1901 roku tak więc wczoraj minęło 114 lat istnienia Szpitala. Po zakończeniu prac powstał szpital o zabudowie pawilonowej, spełniający ówczesne europejskie standardy nowoczesnej placówki szpitalnej, z oddziałami: chirurgicznym, chorób wewnętrznych kobiet i mężczyzn, Instytutem Położniczym, Instytutem Szczepienia Ospy i Domem Wychowawczym, klinikami uniwersyteckimi z salami ćwiczeń dla studentów medycyny (w tym Instytut Anatomo- Patologiczny), zabudowaniami gospodarczymi, administracyjnymi, ambulatoryjnymi, apteką, pomieszczeniami do przechowywania zwłok, cerkwią i kaplicą katolicką, której rozbudowa rozpoczęta w roku 1902 zaowocowała w 1925 r. powstaniem kościoła pod wezwaniem Dzieciątka Jezus. Na terenie Szpitala działał system kanalizacji i wodociągów połączonych z siecią miejską. Dopływ prądu gwarantowała przeznaczona wyłącznie na potrzeby szpitala własna stacja elektryczna. W części pawilonów istniały nawet windy. Szpital liczył 629 łóżek dla dorosłych i 98 dla dzieci.
Po odzyskaniu niepodległości szpital sukcesywnie się rozbudowywał i modernizował. W roku 1939 szpital liczył 1028 łóżek. Działała pracownia rentgenowska dysponująca 20 łóżkami dla chorych w trakcie radioterapii (m in. radem ), pracownia anatomo-patologiczna, oddział przyrodo-leczniczy i pracownia chemiczno-biologiczna. 
W czasie II wojny światowej Szpital Dzieciątka Jezus nie przerwał działalności leczniczej i dydaktycznej. Baza powiększyła się do 1600 łóżek, wykorzystując dodatkowe pomieszczenia Izby Skarbowej, Domu Wychowawczego, Kliniki Dermatologicznej i Domu Medyka. W czasie Powstania Warszawskiego Szpital znalazł się w ogniu walk. W  13.08.1944 roku pacjenci i personel medyczny przeżyli gehennę na skutek działań nacjonalistów ukraińskich wspieranych przez hitlerowców. Szpital musiał przenieść się do Piastowa, z którego dzięki ofiarności i wytrwałości pracowników powrócił na Lindleya w 1945 roku. Od początku działań wojennych, od października 1939 roku na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus działał nieprzerwanie Ruch Oporu, popierany przez władze Szpitala. Prowadzone było tajne nauczanie studentów medycyny w ramach Szkoły Zaorskiego. Prowadzono szkolenia sanitariuszek, gromadzono środki opatrunkowe, leki, a nawet broń. Na skutek działań wojennych zginęło 41 pracowników Szpitala Dzieciątka Jezus oraz 300 pacjentów.
W 1950 roku Szpital Dzieciątka Jezus zmienił nazwę na Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 Akademii Medycznej (PSK 1). Szpital pozostawał miejscem zajęć dydaktycznych dla studentów medycyny i badań naukowych, podlegając w tym zakresie Akademii Medycznej. Z drugiej strony pełnił rolę uznanej jednostki usługowo-leczniczej dla Warszawy i jej okolic oraz miejsca specjalizacji lekarzy. Wszystkie oddziały Szpitala zostały przemianowane na kliniki. W 1992 roku dzięki staraniom ówczesnego dyrektora dr med. B. Szczypiorowskiego przywrócono Szpitalowi jego historyczną nazwę Szpital Dzieciątka Jezus, pod którą pracuje do dnia dzisiejszego.
Szpital hospitalizuje rocznie średnio 45 tysięcy pacjentów, w tym blisko 5000 pacjentów ze schorzeniami i urazami układu ruchu, około 3600 po przeszczepach nerek, trzustki lub wątroby. Jednocześnie w Szpitalu rocznie wykonywanych jest około 1800 zabiegów chirurgicznych (w tym przeszczepy wątroby, trzustki, nerki). W Szpitalu funkcjonują również 32 poradnie specjalistyczne, w których lekarze specjaliści udzielają rocznie około 370 tys. porad. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus jest wiodącą placówką w zakresie medycyny transplantacyjnej i urazowej (szczególnie urazów wielonarządowych). Realizowane są tu nowatorskie zabiegi, do których należy zaliczyć operacje wewnątrzmaciczne (Klinika Położnictwa i Ginekologii). Jednostki Szpitala wyróżniają się doskonałymi wynikami leczenia stanów do niedawna nieuleczalnych i opornych na leczenie.
( dzieje Szpitala Dzieciatka Jezus szpital-clo.med.pl, wiki)dress- unisono.eu
biker jacket- here
shoes-buu.pl
bracelets & neckalce- katherine.pl